Hem

Juridisk rådgivning och utbildning om miljö & planering

miljökvalitetsnormer vatten och luft, natur– och kulturskydd

miljökonsekvensbeskrivning

fysisk planering väg, järnväg och byggande


Hur påverkar miljöbalken beslut i PBL och tvärtom?

Gör rätt från början Behöver du råd för att lösa ett konkret problem eller överklaga ett ärende? Utbildning?

Tusentals paragrafer och hyllmeter med förarbeten påverkar din vardag som utredare och beslutsfattare; politiker, företagare och tjänstemän. Hur blir beslutsprocedurer effektiva? Hur samordnas lagar? Hur undviks dyra felsteg och omtag?

Jag är juristen som kan hitta det viktiga för just dig! Jag har följt lagarna om mark– och vatten i trettio år, som expert i utredningar och chefsjurist för Boverket. Jag var Sveriges expert i EU för miljökonsekvensbeskrivningar och har ansvarat för nationella utbildningar om miljöbalken och PBL. Jag har tillämpat reglerna vid domstol både som domare och ombud för sökande.

Vill du lära dig mera? Jag har gott rykte som pedagogisk lättsam föreläsare och praktisk problemlösare. Fråga någon jag arbetet med!

 

Välkommen att höra av dig!

Peggy Lerman

peggy@lagtolken.se

Lagtolken AB
Jordösundsvägen 29
373 34 NÄTTRABY

0457-352 80                         0709-20 91 20